Välkommen till TeTolk! 

Företaget ägs och drivs av mig Cecilia Franzén. Jag har arbetat som teckenspråkstolk/dövblindtolk sen 1999 och är, av kammarkollegiet, auktoriserad teckenspråkstolk med speciell kompetens som rättstolk och sjukvårdstolk.